Јавни позив предшколским установама чији оснивач друго правно или физичко лице, за достављање пријава за закључивање уговора са Градом, ради уписа деце чији родитељи остваре право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи за радну 2024/25. годину 10.06.2024