Листа бодовања и рангирања деце за које су поднети благовремени и пуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2024/2025. годину као и списак примљене деце у Предшколске установе „Нада Наумовић“ и "Ђурђевдан" Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2024/2025. годину 27.05.2024