Стратегија ИТИ

Стратегија развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац

Град Крагујевац, у партнерству са општинама Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац и Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља, приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац.

Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на подстицању:

 • иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања климатским променама, спречавања и управљања ризицима, бољег снабдевања водом и управљања отпадом, одрживе и мултимодалне урбане мобилности;
 • јачања социјалне компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, јавног здравља, културе, одрживог туризма, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија;
 • примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, и јачању урбано-руралних веза.

 

 

Прелиминарни територијални обухват Стратегије чини цео Шумадијски округ који се састоји из 7 локалних самоуправа: град Крагујевац и општине Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац.

 

Површина обухваћене територије износи 2.387 км2. Према последњем попису из 2011. године има укупно 293.308 становника.

 

Територија има снажан универзитетски центар и значајне индустријске капацитете, а пре свега МИНД парк. Поред тога, за територију је карактеристично богато природно и културно наслеђе, посебно индустријско наслеђе.

 

Стратегија поставља приоритете одрживог територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Тематски фокус територијалних стратегија је заснован на приоритетним подручјима интервенције дефинисаним у Стратегији одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године и приоритетним циљевима кохезионе политике Европске уније у контексту територијалног развоја.

Кораци у изради Стратегије:

 • Успостављање институционалног оквира за израду Стратегије
 • Територијални обухват Стратегије
 • Контекстуална анализа територије
 • Упитник за грађане и грађанке
 • Тематски округли столови – прелиминарна СWОТ анализа и идентификација потреба
 • I Радионица – Финална СWОТ анализа и потребе, циљеви и мере, прелиминарна листа пројектних идеја
 • Јавни Форум
 • II Радионица – Извори финансирања
 • III Радионица – Приоритетна подручја интервенције и приоритетни пројекти
 • IV Радионица – Мониторинг и евалуација и имплементација
 • Нацрт Стратегије

 

Сва питања, примедбе и коментаре у поступку израде Стратегије заинтересовани могу доставити путем е-маил адресе: strategija-iti@kg.org.rs

 

Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај странице је искључива одговорност града Крагујевца и не одражава нужно ставове Европске уније.